Местные органы государственной власти

Состояние

Действующие


Организация

Управление юстиции города Ташкент


Название документа

Advokatlik faoliyati bilan shug‘ullanish huquqini beruvchi litsenziyaning amal qilishini va advokat maqomini tugatish hamda to‘xtatib turish masalalari haqida


Дата

2023-01-05