Местные органы государственной власти

Состояние

Действующие


Организация

Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан


Название документа

Raqamli texnologiyalar vazirligining "O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Qurilish sohasidagi normativ hujjatlarni xalqaro standartlar bilan uyg‘unlashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2024-yil 23-apreldagi 231-son qarori ijrosini ta’minlash haqida" 2024-yil 26-apreldagi 87-son buyrug‘i


Дата

2024-05-01


Приложение

Приложения 1