Местные органы государственной власти

Состояние

Действующие


Организация

Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан


Название документа

Vazirlar Mahkamasining “Davlat ta’lim standartlari va davlat ta’lim talablarini ishlab chiqish hamda joriy etish tartibini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2024-yil 27-martdagi 157-son qarori yuzasidan buyruq loyihasi


Дата

2024-04-04