Местные органы государственной власти

Состояние

Действующие


Организация

Министерство транспорта Республики Узбекистан


Название документа

O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi Transport va logistikani rivojlantirish jamg‘armasi mablag‘laridan foydalanish bo‘yicha Ijro etuvchi organ va Ilmiy-texnik kengashi faoliyatini takomillashtirish to‘g‘risida


Дата

2024-04-30