Holati

Amalda


Tashkilot

O‘zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi


Hujjat nomi

Pochta markalarini sotuvdan olish va ayrimlarini muomalada qoldirish to‘g‘risida


Sana

24.05.2024


Ilovalar

Ilova 1

Ilova 2

Ilova 3

Ilova 4